تازه نوشته ام داغ بخوانید

یک جمله … یک تأمل ۱

در این یادداشت وبلاگی دوست دارم کمی درباره این جمله فکر کنم: سوره انفال آیه ۳ «مومنان آنانند که نماز به پا می‌دارند و از آنچه روزیشان کرده‌ایم به

کاریکلماتور ۲

یادداشت وبلاگی امروز، کاریکلماتور برفی است که با دیدن بارش زیبای آسمان شکل گرفت. مسابقه بارش برف بود و کلمات، او می‌بارید، من می‌نوشتم.   برف  نوشتم برف و

استعداد به فنا رفته

همه من و شمای انگشت‌بی‌قرارِ قلم و کیبورد، دغدغه هر روزه‌مان بافتن پلیمری از کلمات است که بشود تن‌خورِ یک موضوع چشم و گوش‌دار قابل عرضه‌، که مخاطب از

کلمه بازی ۱۰

باز هم قدمی برای واژه گسترانی ذهن   کلمات جدید و داستانکی فانتزی: عِثار: لغزیدن و افتادن / عَثرات: لغزشها / عُثور: از امر یا سری آگاه شدن عِجاج:

مهمان وبلاگ دوستان قسمت ۴

خب امروز بدون فوت وقت به دو سایت دوستان نویسنده ام که قبل تر یک توک پا رفته و سری زده بودم اما مجالی برای پرداختن بهشان نداشتم، می

طعمه برای شکار ایده

این روزها اوقاتم بیشتر به تب و تاب نوشتن می‌گذرد. به چالش نردبان نویسندگی ساخته و پرداخته آقای شاهین کلانتری عزیز که صبا مددی نازنینم هم پرچم به‌به نامه‌اش