تناقضات افکاری و رفتاری

خدایا کمک کن نقاش بزرگی شوم.

خدایا کاری کن ثروتمند شوم.

خدایا برایم مقدر کن با انسانهای خوب و موفق آشنا شوم.

خدایا میخواهم انسان متعالی شوم.

خدایا مرا در مسیر ترقی و پیشرفت قرار بده و …

ما در طول زندگی خود دارای آرزو و افکار زیادی هستیم که برای تحققشان دعا میکنیم و گاهی هم تلاش.

اما نکته اینجاست که ما دعا میکنیم ولی در عمل، خلاف جهت آن دعا رفتار میکنیم.

مثلن ما دعا میکنیم که خدایا من را در مسیر پیشرفت و ترقی قرار بده.

مدتی میگذرد…

دوستی آگهی استخدام برایمان میفرستد.

خوشحال میخوانیمش.

و میبینیم که محل کار تا خانه مسافت قابل توجهی است و با همین نکته پرونده اشتغال آنهم درست کاری که دوست داریم را میبندیم و دوباره میرویم تا دعا کنیم، به زعم خودمان خدا دعایمان را نشنیده و یا خیلی جدی نگرفته است.

و بعد دوباره: خدایا آخر مرا در مسیر پیشرفت و ترقی قرار بده.

یعنی اگر ما جای خدا باشیم هر روز با بندگانمان کتک کاری راه میندازیم که آخر بنده …( صدای بوق پخش شود ) وجهه خداییمان به خطر نیفتد، خب مگر نگفتی مرا در مسیر پیشرفت قرار بده هان. نگفتی؟

جواب ما به عنوان یک بنده … : بله گفتم چرا گفتم.

من خدا : خودم خیرت دهم بیا این هم یک مسیر جدید .

من بنده: آخر راهش خیلی دور است.

من خدا: خب اگر قرار بود دم در خانه باشد که مسیر پیشرفتت نبود.

من بنده: خب تو که خدا هستی کاری کن همین نزدیکیها راهی برای پیشرفتم باز شود.

من خدا : اگر قرار است تو مشخص کنی بیا بفرما بشین اینجا و دگمه های اینتر را تو بزن. من چیزهایی میدانم که تو و همه بندگان دیگر نمی دانید.( عجب حرف درجه یکی بود ، از خدایی خودم خوشم آمد، گویا استعدادش را دارم :-))

و …

گذشته از چند جمله شوخی و قلقلک واژه، واقعن در بسیاری از  موارد ما خودمان سدی در برابر دعا و آرزوهایمان میشویم و اجاز نمیدهیم برآورده شوند

گاه با مانعی چون تنبلی، ترس، تردید و گاه غفلت و

این را باید به وضوح هر چه تمام بدانیم که وقتی آرزو و خواسته ای را از عمق وجود از خدا میخواهیم باید تمام تلاشمان را هم در جهت تحققش انجام دهیم و بدون شک و تردید تمام مشاهدات و رویدادهای بعد از آن خواسته و طلب را کلید ابزارهایی بدانیم برای قرار گرفتن در مسیر تحقق آرزویمان.

فقط باید به کمک خدا ایمان داشت و به هر موضوعی به صورت خلاقانه و با دید مثبت نگاه کرد.

در قرآن آمده است که چه بسا چیزهایی که دوست ندارید اما به صلاح شماست و چه بسا چیزهایی که دوست دارید امابه صلاح شما نیست.

یاد بازی خدا بازی که اینجا درباره اش نوشتم افتادم.

میشود با دیده طنز هم این بازی را انجام داد.

به اشتراک بگذارید
پست های مرتبط

4 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *